SQUARE VS. CIRCLE

INTERNATIONAL COMPETITION | 28min | (ŠTVOREC VS. KRUH) | Kristina Leidenfrostova, Slovakia, 2016 | PORTUGUESE PREMIERE